Alkoholkonsumtion i Sverige: Kraftig ökning för en åldersgrupp

2022 12 01

Alkoholkonsumtionen i Sverige har minskat de senaste 15 åren.

Störst är minskningen bland den yngre delen av befolkningen.

Det framgår av en rapport som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tagit fram på uppdrag av Systembolaget. 

Kraftig ökning för en åldersgrupp

Åldersgruppen 65-84 år sticker dock ut från mängden. 

Alkoholkonsumtionen i gruppen har ökat med 30 procent mellan 2004 och 2021, uppger Systembolaget.

– Vanligtvis sjunker alkoholkonsumtionen med stigande ålder men de som blir äldre idag har med sig en högre alkoholkonsumtion upp i hög ålder än tidigare generationer, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget

Kroppen är mer känslig

Ökningen är oroande utifrån ett hälsoperspektiv.

Känsligheten för alkohol ökar med stigande ålder. Det hänger bland annat samman med en minskad kroppsvikt och en högre förekomst av sjukdomar med åtföljande medicinering. 

Samtidigt framhåller Systembolaget med hänvisning till granskningen att äldre i dag har bättre  ekonomi och hälsa och lever ett aktivt liv längre.

– Alkohol kan ingå som en del av livsstilen, framhåller myndigheten.

Konferens med fokus på äldre

I dag, den 30 november, anordnar Systembolaget tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping och Region Jönköpings län en konferens för personal inom primärvård, kommunala och regionala verksamheter.

Fokus kommer att riktas mot alkohol och äldre, uppger myndigheten.

– Det är viktigt med insatser som handlar om att äldre får kunskap om att kroppen inte tål samma mängd alkohol som tidigare. Därför genomför vi kunskapshöjande insatser, främst till personer som i sitt yrke möter äldre, inte minst inom primärvården för att de ska kunna föra detta vidare, säger Anna Raninen.

Fakta alkoholkonsumtion 65–84-åringar

Av resultatet av studien framgår det att 65–84 åringar:

- Är alkoholkonsumenter i lika hög grad som övriga befolkningen

- Dricker oftare än befolkningen i stort

- Framför allt dricker vin

- Ökat sin konsumtion med 30% och därmed närmat sig befolkningssnittet

- Dricker mera utspritt över tid (veckans dagar, årets månader)

- Intensivkonsumerar förhållandevis sällan – även om det blivit vanligare

 Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

 

 

Foto: K. Chance

Text: Redaktionen