ALKOHOL: Överraskande resultat i ny studie

2022 07 15

Bilden av hälsoeffekterna vid måttligt drickande är på väg att förändras.

Många har säkert fått höra att den som dricker med måtta lever ett lyckligare och friskare liv.

Tesen har också backats upp av olika typer av forskning. Ett av många exempel är en italiensk studie från 2021, som menade att två glas vin per dag för män och ett glas vin för kvinnor kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar med så mycket som 32 procent.

Öl anses också hjälpa

En öl per dag skulle ge 20 procents lägre risk, enligt studien.

– Som en konsekvens av det ökade blodflödet når en större mängd insulin muskelcellerna, vilket ökar glukosnyttjandet och minskar koncentrationen i blodet, uppgav Gabriele Riccardi vid universitet i Neapel till Wine Spectator.

Teorin skakas om

Den teorin utmanas nu rejält efter att en enorm studie publicerats i ansedda Lancet, som jämfört data från 204 olika länder, rapporterar CNN.

Resultatet föreslås vara lika glasklart som överraskande utifrån hållningen att viss alkohol kan vara hälsofrämjande.

Överraskning: ingen hälsonytta alls

Studien visar nämligen att ingen alkohol alls är hälsosam överhuvudtaget för människor under 40 år, allra främst utifrån alkoholrelaterade dödsfall genom bilolyckor, skador eller mord, skriver CNN.

Ingen skyddande effekt upptäcktes för sjukdomar som exempelvis tuberkulos, högt blodtryck, förmaksflimmer, leversjukdom, epilepsi samt flera former av cancer.

Det är enbart för äldre personer, som fortfarande är friska, som små mängder alkohol kan ha enstaka fördelar för hälsan, till exempel att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Hälsorisker efter ett tiondels standardglas

Allra värst är det för män mellan 15 och 39 år. Den gruppen riskerar att uppleva hälsorisker vid ett så litet intag som ett tiondels standardglas. 

Kvinnor i samma ålder kan dock dricka dubbelt så mycket innan någon hälsorisk uppenbarar sig, enligt studien.

Samtidigt uppges människor i åldern 40-64 känna sig trygga med ett halvt till två standardglas per dag.

Är man över 65 år går det utmärkt att njuta av upp till tre enheter innan hälsoskadliga effekter riskerar att kicka in.

Svensk forskare bekräftar

Holger Theobald, verksam inom allmänmedicin vid Karolinska institutet, bekräftar att små mängder alkohol visat sig vara skadliga även i andra studier.

Han har själv forskat i ämnet och skrivit en avhandling om alkoholkonsumtion.

– Vi kunde vid en första anblick se att de som drack lite alkohol hade lägre dödlighet än de som inte drack någon alls. Men det visade sig att det dolde sig en del högriskpersoner bland nykteristerna. Att högriskpersoner blivit nykterister gjorde att det såg farligare ut att vara nykterist än att dricka lite alkohol, säger han till Svenska Dagbladet.

Inget hinder för fredagsölen

Docenten vill dock inte gå så långt som att uppmana till att hålla sig borta från fredagsölen eller afterwork-vinet helt och hållet.

– Man får väga det mot andra risker i livet, som att åka bil eller gå över gatan. Man får ägna sig åt riskspridning. Man behöver inte dricka för hälsan. Men om man tycker det är gott kan man dricka det därför. Att äta viss mat är inte heller nyttigt, man får sprida riskerna.

Foto: M. Benitez

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen