ALKOHOL: Dyster utveckling i Sveriges grannland

2022 11 30

Allt fler finländare dör i alkoholrelaterade leversjukdomar.

Dödsfallen har ökat kraftigt sedan alkohollagsreformen år 2018, rapporterar Svenska Yle med hänvisning till en rapport från finska Institutet för hälsa och välfärd, THL.

– År 2019 och 2020 dog cirka 160 fler personer per år av alkoholrelaterade sjukdomar och förgiftningar än före lagändringen 2017. År 2020 dog sammanlagt cirka 1 700 personer av dessa orsaker, framhåller THL i ett pressmeddelande.

Framför allt har antalet alkoholrelaterade dödsfall ökat bland unga män i Finland. Sedan 2017 har dödsfallen i gruppen ökat med 22 procent, enligt THL:s statistik.

Lagligt att handla i butik

Alkohollagen som trädde i kraft 2018 höjde bland annat alkoholhalten i drycker som säljs i dagligvaruhandeln från 4,7 procent till 5,5 procent samt tillät försäljning av spritbaserade dryckesblandningar i dagligvarubutiker i Finland.

– Efter reformen ökade alkoholdödligheten mer än alkoholkonsumtionen på befolkningsnivå. Detta tyder på att de som dricker mycket alkohol ökat sin konsumtion mer än andra, säger Pia Mäkelä, forskningsprofessor vid THL. 

Försäljningen har ökat 

Alkoholförsäljningen i Finland har dock ökat sedan lagförändringen. 

Efter alkohollagsreformen ökade detaljförsäljningen av 4,8–5,5 procentig starköl med drygt 600 procent i Finland. Detaljförsäljningen av dryckesblandningar av samma styrka ökade med drygt 500 procent från 2017 till 2019, uppger THL.

– Konsumtionen av andra alkoholdrycker som säljs i dagligvarubutiker, i synnerhet mellanöl, minskade däremot, framhåller institutet.

Avslutningsvis slår THL fast att den totala alkoholkonsumtionen i Finland har ökat med cirka tre procent sedan lagreformen infördes.

– Alkoholskatterna höjdes med 10 procent 2018. I allmänhet minskar skattehöjningarna alkoholkonsumtionen, men 2018 gick det annorlunda. Konsumtionen ökade med en aning trots skattehöjningarna, säger Pia Mäkelä.

Fakta alkoholskadad leversjukdom

- Det finns epidemiologiska data som visat på en övertygande korrelation mellan alkoholkonsumtion per capita och prevalens av levercirros. Alkohol orsakar 50-60 procent av de i Sverige diagnostiserade levercirroserna.

- Överkonsumtion av alkohol leder till fettlever och kan leda till alkoholhepatit och/eller levercirros. En minoritet av de som överkonsumerar alkohol utvecklar levercirros. Tröskeln för utveckling av cirros är lägre hos kvinnor.

- Diagnostiska kriterier för alkoholinducerad leversjukdom saknas. Det finns inga labprovsavvikelser eller histologiska karakteristika som är patognomona för alkoholinducerad leverskada. Inte heller finns det någon definierad gränskonsumtion av alkohol som alltid leder till leverskada.

Källa: Internetmedicin

Foto: M. Thomas

Text: Redaktionen