Alarmerande förändring hos svenska folket – ”Måste ta det på allvar”

2023 10 13

Allt fler svenskar är oroliga över att Sverige rör sig i en odemokratiskt riktning.

Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

Hela 65 procent svarar att man upplever att Sveriges demokratiska grundprinciper hotats under de senaste 12 månaderna.

En ökning med hela 25 procentenheter jämfört med förra året.

Då svarade 40 procent ja på samma fråga.

Pekar ut Tidöavtalet

John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders, menar att många upplever Tidöavtalet – samarbetsavtalet mellan regeringen och SD – som något som för Sverige i en odemokratiskt riktning.  

– Ett år efter att Tidöavtalet presenterades är det uppenbart att allt fler nu är oroliga över den demokratiska utvecklingen i Sverige.

– Våra folkvalda måste ta denna oro på allvar och leva upp till förväntningar om att politiker respekterar mänskliga rättigheter och står upp för en stark demokrati.

Det säger John Stauffer i ett pressmeddelande.

Drar parallell till auktoritära stater

Civil Rights Defenders är en internationell icke-statlig organisation som arbetar med och granskar mänskliga rättigheter.

John Stauffer framhåller att organisationen tidigare har reagerat mot Tidöavtalet.

– När Tidöavtalet presenterades för ett år sedan reagerade vi på att åtgärderna i avtalet angav en oroande riktning och påminde om förslag från länder där grundläggande rättigheter inskränkts eller kompromissats bort, säger han och tillägger:

– Sveriges demokrati står än så länge stark, men det är viktigt att vi alla ser och reagerar på varningssignaler när demokratin riskerar att urholkas steg för steg, en rättighet i taget. Att allt fler är vaksamma och upplever att demokratin är hotad, men samtidigt tycker att det är viktigt att leva i ett land som är demokratiskt, är en förutsättning för att vår demokrati ska kunna förbli stark.

Om undersökningen 

- Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Civil Rights Defenders.

- Syftet är att undersöka hur allmänheten ställer sig till demokratiska principer i svenska samhället, och att jämföra resultaten med föregående års mätning.

- 1 054 intervjuer har genomförts under perioden 29 september till 2 oktober.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen