55-årig kvinna död – efter dåligt bemötande på sjukhuset

2023 06 25

Ett nonchalant och bristfälligt bemötande på sjukhuset bedöms ha bidragit till att en kvinna förlorade livet.

Händelsen har inträffat på Skånes Universitetssjukhus.

Dåligt bemötande

Kvinnan upplevde ett nedsatt så kallat allmäntillstånd och sökte därför vård på sjukhuset. Hon tog sig till akuten på sjukhuset som ligger i Malmö.

Men på akuten fick hon ett långt ifrån godtagbart bemötande.

– Det misstänktes att kvinnan drabbats av sepsis och utredning och behandling påbörjades, uppger sjukhuset.

Snabb vård livsviktigt

Sepsis är en infektion påverkar hela kroppen och gör att exempelvis hjärtat och  lungorna inte fungerar som de ska.

– Sepsis kan vara livshotande. Det är viktigt att du söker vård direkt om du tror att du eller en närstående har fått sepsis.

Så lyder instruktionen på 1177.se.

Flera misstag begicks

Hennes tillstånd försämrades – men trots det fick hon stanna kvar på akuten.

– Sex timmar efter att hon kom till akutmottagningen hittades hon medvetslös på rummet, uppger sjukhuset.

– Hennes blodsocker var då mycket lågt, men detta uppmärksammades inte.

Kvinnan flyttades till en övervakningsvårdplats men då var det för sent.

Hon förlorade livet senare samma dag.

En rad orsaker

Skåne Universitetssjukhus i Malmö inser nu att man inte hanterat situationen på ett bra sätt och är självkritiska.

Man bedömer att följande orsaker kan ha legat bakom hennes död:

- Att sjukhuset agerade för långsamt.

- Att sjukhuset övervakade kvinnan på ett bristfälligt sätt.

- Att sjukhuset agerade bristande avseende kvinnans försämrade allmäntillstånd.

- Att sjukhuset inte reagerade på det låga blodsockervärdet.

- Att det var brist på vårdplatser på sjukhuset.

Anmäls

Händelsen anmäls nu som en allvarlig sjukvårdsskada enligt vad som kallas för lex Maria.

– Vi ser mycket allvarligt på händelsen och vidtar åtgärder för att minska bristen på vårdplatser.

– Bland annat ser vi över hur patienter ska prioriteras när det inte finns tillräckligt med vårdplatser på akutvårdsavdelningen.

Det säger sjukhusets tillförordnade verksamhetschef i ett uttalande på Region Skånes webbsida.

Trots att vårdplatsbrist utgör 1 styck angiven orsak till kvinnans död och kompetensbrist utgör 4 styck orsaker så är det endast vårdplatsfrågan han kommenterar i sitt uttalande.

Händelsen inträffade i mars 2023 men rapporterades av Region Skåne innan midsommarhelgen.

Foto: A. Savala

Text: Redaktionen