Väljarnas syn på SD – Parti för parti

2021 03 26

På söndag hoppas Nyamko Sabuni att Liberalerna ska säga ja till SD-linjen. Men nu kommer en kalldusch i sista minuten.

För att få ett extra säkert underlag har DN/Ipsos i tre mätningar i rad frågat väljarna hur de ser på samarbete med SD och resultatet visar att Liberalernas väljare är övervägande negativt inställda.

Väljarnas syn på samarbete med SD:

DN/Ipsos har frågat om man är positivt eller negativt inställd till att det parti man skulle rösta på i dag stödjer en regering som är beroende av SD för att få igenom sin politik:
Parti                                              Negativ    Positiv   
🟢Miljöpartiet                          90              2
🔴Vänsterpartiet                    88              3
🔴Socialdemokraterna        83              3
🟢Centern                                  80              7
🟡Liberalerna                           56              24
🔵Moderaterna                       21              46 
🔵Kristdemokraterna          13              58
 
Liberalernas väljares syn på olika samarbetsformer med SD:
DN/Ipsos har även frågat Liberalernas väljare om vad de anser om olika samarbetsformer med SD: 
Samarbetsform                        Negativ    Positiv   
🟡Samtal                                     47              36
🟡Förhandling                          63              21
🟡Överenskommelse           59              16
🟡Stödja regering                   70              12
 

ANALYS

Liberalerna har stora problem när det gäller SD-frågan jämfört med andra partier. Alla de fyra S-C-MP-V-partiernas väljare är klart negativa till SD samtidigt som M-KD är övervägande positiva. Men Liberalerna har en klar övervikt för nejsidan när det gäller att vara beroende av SD - trots att partiledningens linje innebär just detta.

Förslaget som L ska ta ställning till på söndag är ”För att en borgerlig regering ska kunna tillträda och styra landet kommer det att vara nödvändigt att samtala och söka samsyn i sakfrågor med riksdagens alla partier" och i praktiken innebär det ja till en M-KD-regering som samtalar med och är beroende av SD.

Mätningen bjuder även på en varningssignal till Moderaterna som har en betydande minoritet av sina väljare som är negativt inställda till att vara beroende av SD.

[forminator_poll id="2358"]